Les Marbres

FRANÇAIS

Pour éviter tout erreur en parlant d’un produit, nous avons répertorier le nom de chaque marbre pour qu’il soit clairement identifié.

Il n’est pas toujours aisé de parler d’un produit surtout s’il ne porte pas le même nom d’un pays a l’autre

TÜRKÇE

Bir üründen bahsederken herhangi bir hata yapmamak için, her bir mermerin adını net bir şekilde listeledik.

Özellikle bir ülkeden diğerine aynı adı taşımayan bir ürün hakkında konuşmak her zaman kolay değildir.